Dankzij de invoering van een softwaresysteem met artificiële intelligentie is het kredietmanagement bij BASF de laatste jaren sterk geëvolueerd. Marc Brems gaf hierover een presentatie op het webinar ‘Early Risk Detection’ van makelaar Crion.

Marc Brems staat aan het hoofd van een nieuw team: Customer & Supplier Finance. Op die manier beheert hij de volledige inkomende en uitgaande cash van BASF Antwerpen. Het is een strategische beslissing van BASF om de geldstromen in één departement bij elkaar te brengen. “Als chemisch bedrijf hebben we nogal wat klanten die tegelijk ook leverancier zijn. Het is dan niet slecht om die twee stromen onder één verantwoordelijkheid te brengen. Mijn doel is ook om de verschillende businessunits te ondersteunen. Dat doen we niet alleen op het vlak van risicomanagement, we bieden ook meer inzicht in commerciële opportuniteiten en marges. Het past in een visie waarin de klant centraal staat. Met onze nieuwe manier van werken hebben we op elk ogenblik een actuele stand van zaken over de kredietwaardigheid van elke klant en de strategische leveranciers. We werken steeds nauwer samen met de operationele afdelingen”, zegt Marc Brems.

Eerste analyse

Zeven jaar geleden startte BASF de ontwikkeling van een eigen toepassing voor zijn wereldwijde operaties: de Smart Credit Optimizer (SCO). “We zijn begonnen met de beschikbare data van de bedrijven die een (voor BASF) kleinere kredietlimiet nodig hebben. Het ging om interne data zoals het betalingsgedrag, maar ook over de klassieke financiële parameters zoals solvabiliteit, liquiditeit, schuldgraad en andere voor zover die beschikbaar zijn, waaronder ook de scores van een vijftiental kredietratingkantoren. België staat bekend om de overvloed aan data die bedrijven moeten publiceren. Dat is zeker niet zo in alle landen”, zegt Marc Brems.

Correlatie

Die vaststelling is belangrijk omdat BASF van plan was één toepassing te ontwikkelen om het kredietbeheer voor alle klanten, verspreid over de hele wereld, op een gelijkaardige manier te automatiseren. Het was nooit de bedoeling om te vertrekken van de ideale situatie met veel beschikbare data.

“De ontwikkelaars hebben alle data van de voorgaande vijf jaar geanalyseerd om na te gaan of er een correlatie optreedt met wanbetalingen, faillissementen, enzovoort. Het was een koude douche om vast te stellen dat onze bekende financiële ratio’s helemaal niet zo interessant waren. Het betalingsgedrag bleek de beste voorspeller voor wanbetalingen. De huidige softwaretoepassing is dan ook in grote mate daarop toegespitst.”

Volledige implementatie

In een eerste fase gebruikte BASF de SCO-tool voor 50.000 klanten. Specifieke aandacht ging naar 13.000 orders die geblokkeerd waren. In een tweede fase wilde de chemiereus de toepassing helemaal uitrollen in een vorm die de volledig geautomatiseerde afhandeling van kredietscores mogelijk maakte. Starters zonder financiële gegevens en eenmanszaken werden uitgesloten. “Deze kleine groep beoordelen we dus nog manueel. Een andere uitzondering zijn de zeer grote klanten die een hoge kredietlimiet nodig hebben. De kredietbeheerders beoordelen die zelf. Naarmate de bedragen groter worden, moeten bijkomende personen hun goedkeuring geven binnen een strakke goedkeuringsmatrix”, zegt Marc Brems.

De bedrijven waarvoor de SCO wel gebruikt wordt, zijn in twee categorieën opgedeeld. De eerste groep zijn de kleinere bedrijven, waarover meestal geen financiële data beschikbaar zijn. Voor die bedrijven berekent BASF de limiet op basis van de eigen data, vooral het betalingsgedrag. “Wanneer we wel financiële gegevens hebben, maken we er ook gebruik van. De tweede groep zijn de grotere bedrijven. Die moeten vaak meer data publiceren en die nemen we dan ook op. Het is handig om bij het bepalen van de limieten bijvoorbeeld rekening te houden met het eigen vermogen van de klant. Op die manier kunnen we het uitstaande risico zonder veel problemen terugdringen.”

De laatste versie van de software gebruikt in hoge mate artificiële intelligentie en maakt om het kwartier een analyse van alle geblokkeerde bestellingen. De software is nu in staat om de hoogte van de kredietlimiet te bepalen. Op basis van de externe rating wordt dan meteen ook de risicoklasse bepaald. De SCO bekijkt ook continu alle kredietlimieten en verhoogt of verlaagt die om ze in lijn te brengen met wat een klant echt nodig heeft als kredietlimiet.

Liquiditeit: minder belangrijke parameter

Intussen is de visie van Marc Brems over de financiële ratio’s gewijzigd. “Het was even schrikken hoe de eerste analyse onze aanpak van vroeger helemaal aan de kant schoof. We waren zo gefocust op onze eigen berekeningen dat we niet meer merkten hoe relatief die soms zijn. Een voorbeeld is liquiditeit. Dat vind ik intussen een minder belangrijke parameter, zeker in grote bedrijven. Met BASF Antwerpen zijn we daar trouwens zelf het beste voorbeeld van. Onze eigen liquiditeit scoort heel laag en is soms zelfs onbestaande. Dat komt omdat wij in een cash pool van de groep zitten, zodat al het geld meteen naar de centrale thesaurie doorgesluisd wordt. Die centrale instantie zorgt er ook voor dat de nodige fondsen beschikbaar zijn om alle rekeningen op tijd te betalen. Ons cijfer voor liquiditeit is dan wel laag, toch is er geen enkel risico dat onze leveranciers niet betaald worden.”

Objectieve inschatting

Is het resultaat van de computer beter of slechter voor Belgische klanten? “In het algemeen is de beoordeling van de SCO beter dan het vroegere systeem. De SCO controleert constant alle kredietlimieten over heel de wereld, wat voor een kredietanalist een onmogelijke opdracht is. Daarbovenop maakt de SCO een objectieve inschatting voor elke klant, terwijl een menselijke tussenkomst misschien sneller bevooroordeeld is. Voor België is er nauwelijks een verschil. Onze cijfers waren vroeger ook al goed. De situatie met nauwelijks of geen verliezen duurt voort, maar dat heeft ook te maken met de steun van de overheid in het kader van covid. Het blijft nog even afwachten voor het definitieve oordeel.”

ID-kit BASF

BASF realiseert een omzet van 87 miljard euro, telt 111.000 personeelsleden en 238 productiesites, waarvan zes zogenaamde Verbund-sites. Daar zijn de installaties met elkaar verbonden, waardoor ze producten en energie aan elkaar leveren.

BASF vertrouwt volledig op het eigen kredietbeheer. Het heeft geen kredietverzekering, alleen een excess of loss-polis met een heel hoge franchise. Die beschermt het bedrijf tegen calamiteiten met zeer grote verliezen.

Bron: FD Magazine