Nog al te vaak durven (vooral) grote bedrijven overdreven betaaltermijnen van soms meer dan 100 dagen opleggen aan hun (kleinere) leveranciers.

Een wetswijziging die in werking treedt op 29 april 2020, stelt daar paal en perk aan. Grote ondernemingen zullen maximaal een betaaltermijn van 60 dagen mogen afspreken als hun leverancier een kmo is.

Enkel voor kmo’s

Het verbod om langere betaaltermijnen dan 60 dagen af te spreken geldt enkel wanneer de leverancier een kmo is en de klant een grote onderneming (dus geen kmo). Een onderneming is een kmo, als ze niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand:50
  • Jaaromzet, excl. btw: 9.000.000 euro
  • Balanstotaal: 4.500.000 euro

Verificatietermijn

Naast de betaaltermijn, voorzien veel contracten ook een termijn voor de klant om de factuur te controleren (de zogenaamde ‘verificatietermijn’). De nieuwe wet legt ook die termijn aan banden, door te bepalen dat die nooit langer mag zijn dan 30 dagen.

Totale termijn van 90 dagen

De nieuwe wet is dus zeker een stap in de goede richting, maar laat in de praktijk nog steeds betaaltermijnen toe van 90 dagen (maximaal 30 dagen verificatietermijn + maximaal 60 dagen betaaltermijn).

Inwerkingtreding

De nieuwe wet met de hierboven beschreven maatregelen, treedt in werking op 29 april 2020.

Bron: Unizo 

Nog werk aan de winkel

UNIZO strijdt intussen op nationaal en Europees niveau verder voor een verdere verstrenging, zodat:

  • betaling op 30 dagen de wettelijke regel wordt
  • contractueel nooit een langere (totale) betaaltermijn dan 60 dagen kan worden vastgelegd
  • de verificatietermijn integraal deel moet uitmaken van de betaaltermijn
  • een eventueel PO-nummer tijdig moet worden aangeleverd
  • contractuele afspraken rond de ontvangstdatum van de factuur verboden worden
  • automatisch interesten en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bij laattijdige betaling.