De jonge Belgische innovator Mail to Pay, actief vanuit Antwerpen, lanceert deze maand een vernieuwd platform CASES dat de kloof moet dichten tussen klant en leverancier. Het doel is op een slimme, efficiënte en correcte manier ervoor te zorgen dat openstaande of onbetaalde facturen toch vlot kunnen ingevorderd worden. Consumenten verwachten ook een mensgerichte aanpak en meer empathie. Het is dan ook logisch dat de nieuwe federale regering kiest voor een digitale versnelling. Mail to Pay versnelt de investeringen in hun digitaal platform. In de praktijk blijkt dat ook veel problemen op te lossen en irritaties te vermijden bij zowel schuldeisers als schuldenaars. Het nieuwe ‘CASES’ platform heeft de leerpunten van 10 jaar gekoppeld aan de verwachtingen van vandaag.

Zelfs bankenfederatie Febelfin riep voor de zomer op tot betalingsuitstel en begrip voor de uitzonderlijke impact van de covid-19 pandemie op allerhande betalingen en facturen. Digitalisering kan dit versneld oplossen.

Impact van covid-19

Belgische bedrijven kenden tot eind 2019 per jaar gemiddeld tot 4 miljard euro aan onbetaalde facturen. Door de covid-19 crisis zal dit ongetwijfeld nog verder oplopen.  Mail to Pay evolueert mee met deze nieuwe maatschappelijke behoeften en zet daarom de investeringen verder in een digitaal platform. Dat moet zowel aan consumenten als aan bedrijven de mogelijkheid geven om ook daarnaast aandacht te hebben voor de prioriteiten zoals in de eerste plaats behoud van klanten en terugdringen van allerlei operationele kosten.

Waarom?

Binnen het domein van de facturatie en invordering bouwt digitalisering de brug tussen de leverancier en zijn klanten. Zowel in het Vlaams als in het federaal regeerakkoord zet men zwaar in op digitalisering (vooral in de zorg). Door covid-19 komen steeds meer mensen net onder de grens van de betalingsproblemen te liggen: onverwachte zorg- en ziekenhuiskosten zorgen ervoor dat mensen in een situatie terecht komen die ze niet kennen. Een vlotte, open en empathische manier om dan onbetaalde facturen te innen vermijdt heel wat problemen.

Bedrijven worden zo ook sneller betaald en krijgen daardoor ademruimte om zelf hun eigen leveranciers te betalen of investeringen te doen in personeel en infrastructuur. Iedereen wint.

Hoe werkt deze “game changer”?

Mail to Pay biedt een digitale payment coach aan waardoor afbetalingsplannen en alle begeleiding geautomatiseerd wordt. De meerderheid van de betalingsproblemen worden veroorzaakt door onverwachte omstandigheden: ziekte, verlies van werk, fusies, veranderende gezinssituaties, enz. Die consument is vaak nieuw in deze situatie en vraagt om gehoord/geholpen te worden.

Bedrijven hebben hier minder aandacht voor en investeren vaak heel wat in hun naam, infrastructuur, en merkbekendheid, en zelfs bij de gewone klantendienst heeft men het lastig om op de klassieke manieren de klanten correct en efficiënt te behandelen.

Door in te zetten op digitalisering lost Mail To Pay deze situatie op. Deze robotisering is een “game changer” die vooral de inhoud van jobs zal veranderen niet de jobs zelf in gevaar zal brengen. Er komen minder administratieve en saaie repetitieve taken aan te pas. Er komt meer tijd vrij voor specifieke situaties die mensgerichte interactie vergen.

Concreet maakt Mail to Pay hiermee het verschil:

  • Het pro-actief aanbieden van afbetalingsplannen met een minimum aan opvolgingskosten
  • De klant kan zelf het initiatief nemen om de betaalproblemen op te lossen
  • Het bieden van betaalgemak via een QR code op een factuur, een betaallink in een mail of een andere manier om gemak en snelheid van betaling aan te bieden
  • De leesbaarheid van de factuur en de interactiviteit verhogen
  • Continue bijsturen van de informatie rond de stand van zaken van de invordering
  • “Know your customer”: de service wordt steeds persoonlijker (hyperpersonalisatie).

Kijk voor meer informatie op www.mailtopay.be

Bron: Creditexpo.be