Gedurende de maand augustus 2017 gingen in Belgie? in totaal 376 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in augustus bedraagt 915; 595 voltijdse werknemers, 201 deeltijdse werknemers en 119 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.532, een stijging van 10,3% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 6,1%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 12,9%; in de handel was er een stijging met 3,3% en in de horeca waren er 16,8% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 13,6%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 1,1% in Vlaanderen, in Wallonie? is er een stijging van 9,4% en Brussel kent een stijging van 42,8%.

Bron: FOD