De behoefte aan bedrijfskapitaal (afgekort: BBK) is een financiële indicator die moeilijk te begrijpen kan lijken. Het is echter betrekkelijk eenvoudig te berekenen en vooral zeer nuttig! Nauw verbonden met de cashflow stelt WCR u in staat te anticiperen op de financiële gezondheid van uw onderneming, en daar dus op in te spelen. Dit is een belangrijk punt bij moeilijkheden, maar ook bij de ontwikkeling van het bedrijf… Werkkapitaalbehoefte en cashflow: een overzicht om deze centrale begrippen te begrijpen.

Wat betekent behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK)?

De BBK is het bedrag dat het bedrijf moet financieren om zijn kosten te betalen in afwachting van de afwikkeling van alle schuldvorderingen van zijn klanten: de BBK resulteert uit het tijdverschil tussen de inningen en de uitbetalingen. De BBK kan dus positief of negatief zijn.

De formule voor de berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal is de volgende:

BBK = stock + schuldvorderingen – schulden

Hoe moet het resultaat nu worden geïnterpreteerd ?

  • De BBK is positief: dat betekent dat het bedrijf het tijdverschil moet financieren dat wordt vastgesteld tussen de inningen en de uitbetalingen – dit is in de praktijk vaak het geval wanneer het bedrijf aan zijn klanten langere betalingstermijnen toekent dat de betalingstermijnen die werden onderhandeld met zijn leveranciers. De cashflow vormt het meest gebruikelijke middel om een positieve BBK te financieren.
  • De BBK is negatief: dat betekent dat de inning voorafgaat aan de uitbetaling – dit komt in de praktijk vaak voor in de sector van de grootdistributie. De negatieve BBK vormt dan een financieel hulpmiddel voor het bedrijf.

Wanneer het bedrijf zijn leveranciers betaalt op 30 dagen, terwijl zijn klanten betalen op 60 dagen, heeft het bedrijf dus een positieve BBK. Het moet op zoek gaa  naar voldoende cashflow om zijn kosten te betalen in afwachting van de vereffening van zijn schuldvorderingen.

Het verband tussen bedrijfskapitaal en de behoefte aan bedrijfskapitaal

Het bedrijfskapitaal zelf duidt op het geld dat effectief beschikbaar is in de kas van het bedrijf om zijn activiteiten te financieren. Wat is echter het verschil met de behoefte aan bedrijfskapitaal?

Als de BBK groter is dan het bedrijfskapitaal, heeft het bedrijf meer geld nodig dan het middelen heeft. Er moet een financieringsmiddel gevonden worden om bedrijfskosten te kunnen betalen – leveranciers, lonen, kadaster, fiscaliteit…

Als de BBK lager is dan het bedrijfskapitaal, is de cashflow van het bedrijf is minstens toereikend om de kosten te betalen. Het bedrijf moet geen beroep doen op een lening voor financiering, want zijn financiële reserves maken dat overbodig.

De cashflow vormt de dus koppeling tussen het bedrijfskapitaal en de BBK.

Cashflow : definitie en inzet

De cashflow duidt op de eigen middelen die het bedrijf bezit. Deze middelen vormen een kostbaar financieel hulpmiddel. De cashflow biedt immers de mogelijkheid om de kosten te betalen, maar ook om te investeren in nieuwe projecten met veel groeipotentieel. Naast dit erg concrete financiële aspect heeft de cashflow een psychologische impact op de bedrijfsleider – en zijn teams. Een zwakke cashflow zorgt voor stress en onzekerheid …

Wanneer het bedrijfskapitaal groter is dan de BBK, is de bedrijfsleider gerust: zijn cashflow is positief, hij kan zijn kosten betalen en zich ontwikkelen. Een bedrijfskapitaal dat lager is dan de BBK, is echter een bron van onzekerheid: de cashflow van het bedrijf is negatief, er moeten snel (vaak dure) oplossingen worden gevonden om te vermijden dat het tot een staking van betaling komt.

Welke hefbomen zijn er om het bedrijfskapitaal te verhogen en de BBK te verminderen?

Door het bedrijfskapitaal te verhogen en/of de behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen, behoudt het bedrijf voldoende cashflow. De kosten worden op tijd betaald, de groeiperspectieven zijn goed, de bedrijfsleider stuurt de activiteiten vol vertrouwen aan.

Hoe kan het bedrijfskapitaal worden verhoogd?

Er moet geld binnenkomen in de kas van het bedrijf. Daartoe zijn er meerdere strategische pistes:

  • Verhoging van de eigen middelen: gebruik van de ingehouden winsten, kapitaalverhoging, lening op lange termijn …
  • Verkoop van vaste activa – niet noodzakelijk onroerende of roerende goederen.

Welke hefbomen zijn er om de behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen?

  • Optimaliseren van klantenvorderingen : kortere betalingstermijnen, voorschotten vragen, systematische aanmaning bij laattijdige betaling, … Allemaal acties waarmee de BBK met geringe inspanningen kan worden verminderd.
  • Onderhandelen van langere betalingstermijnen met leveranciers, zodat facturen van klanten worden geïnd vooraleer de schulden moeten worden voldaan.
  • Voor fiscale en sociale schulden kiezen voor driemaandelijkse betaling in plaats van maandelijkse.
  • De voorraden afbouwen om slapende voorraden te voorkomen – die de behoefte aan bedrijfskapitaal vergroten.

De klantenvorderingen blijven de meest doeltreffende hefboom om uw BBK te verminderen. Met een krachtig programma voor de inning van schuldvorderingen bekomt u snel resultaten: de scenario’s voor automatische aanmaning maken het mogelijk om sneller te innen zonder extra mensen te moeten inzetten.

Meer weten?