Op donderdag 20 april jongstleden werd in De Montil te Affligem, tijdens Credit Expo België, de prestigieuze IvKM Credit Management Innovation Award 2023 uitgereikt door Ludo Theunissen, voorzitter van het IvKM (Instituut voor Kredietmanagement), aan winnaar AiVidens.

De IvKM Credit Management Innovation Award is bedoeld voor bedrijven die met succes een innovatieproject hebben afgerond dat heeft geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in de manier waarop Credit Management in België plaatsvindt.

Ludo Theunissen: “De jury van de Award bestaat uit het bestuur van IvKM, dus ervaren kredietmanagers. Elk van de 5 genomineerden mocht tijdens Credit Expo zijn project voorstellen en werd aansluitend onderworpen aan kritische vragen vanwege de jury. De genomineerde projecten waren dit jaar zeer uiteenlopend van aard. Gaande van een conceptueel innovatief project ter bevordering van maatschappelijk verantwoord incasseren tot toepassingen die geavanceerde AI-technologie gebruiken om toepassingen te optimaliseren. Elk van de 5 genomineerden kon bovendien aantonen dat hun project wel degelijk relevant was en ook echt resultaat opleverde.”

“Het werd dan ook een boeiende discussie binnen de jury waarbij de verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen werden. Uiteindelijk werd gekozen voor een onderneming die met behulp van innovatieve en geavanceerde technieken een belangrijk nieuw aspect binnen het incasso heeft geautomatiseerd. Het vooraf inschatten van betalingstermijnen met behulp van AI laat toe het cashbeheer te optimaliseren. Ongetwijfeld zeer nieuw en innovatief en intussen werd de toepassing ook reeds bij een aantal ondernemingen geïmplementeerd, dus wel degelijk een succesverhaal. De keuze viel dus op AiVidens.”

De fintech scale-up AiVidens is een financiële SaaS oplossing die Artificiële Intelligentie toepast op bedrijfsgegevens om betalingsproblemen van klanten te voorspellen, te segmenteren en op te lossen. De innovatie komt voort uit het vermogen het betalingsgedrag van klanten te analyseren, en te voorspellen wanneer klanten hun facturen zullen betalen.

De resultaten van deze analyses laten onder meer toe de evolutie van de segmentatie van de schuldportefeuille in de tijd te begrijpen (in termen van gedrag en risico’s) en het werk van de incassoteams te focussen en te prioriteren. Tal van grote bedrijven werken met de oplossing van AiVidens. De oorsprong van het project komt voort uit een vraag die regelmatig door de markt wordt gesteld: is het mogelijk om te anticiperen op de betalingsproblemen van klanten om tijdig de juiste maatregelen te nemen?

“We zijn enorm vereerd dat we de IvKM Credit Management Innovation Award 2023 in ontvangst hebben mogen nemen”, aldus CEO en co-founder Edouard Beauvois . “Het is de meest prestigieuze prijs die je in de Belgische Credit Management sector kunt winnen.”

“Deze award geeft ons dan ook een boost om het invorderingslandschap verder te hertekenen. We hebben nog heel wat innovaties in petto.”

De overige vier genomineerden voor de IvKM Credit Management Innovation Award 2023 waren respectievelijk:

POM
Project: Sinds eind 2022 kunnen burgers eenvoudig en volledig digitaal een afbetalingsplan opstarten voor verkeersboetes en strafrechtelijke boetes via het Just-on-web platform. FOD Justitie doet hiervoor een beroep op de betaaldiensten van POM. De betaling kan gespreid worden over maximaal zes maanden, waarbij de burger zelf de maandelijkse vervaldag kiest. Door middel van de betaling van de eerste schijf via Bancontact, gaat de burger akkoord om de volgende schijven automatisch te innen van de gebruikte Bancontact-kaart. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Bancontact-kaartgegevens bij te houden in een virtuele wallet. Dit project kadert in de ambitie van de overheidsdienst om Justitie menselijker, toegankelijker en digitaler te maken. Kijk voor meer informatie over POM op: www.pom.be

Twikey
Project: Twikey ontwikkelde samen met Tango, onderdeel van Q8 en bekend om zijn onbemande tankstations, een nieuwe app die in slechts 4 maanden al meer dan 250.000 gebruikers heeft aangetrokken. De Tango app is een alles-in-één oplossing voor automobilisten om slimmer, makkelijker en goedkoper te kunnen reizen. Q8 en Twikey werken al geruime tijd samen om transacties van zakelijke tankkaarten te innen via B2B domiciliëringsmandaten. Het collectieteam van Q8 beheert niet-geïnde B2B-facturen met behulp van een ERP-systeem. Dit proces was echter zeer arbeidsintensief en vanwege Q8’s uitbreiding naar de consumentenmarkt werd handmatig debiteurenbeheer niet langer haalbaar vanwege het grote volume. Bovendien zocht Q8 naar manieren om fraude te voorkomen en consumenten te identificeren via hun app. Om deze problemen op te lossen, bundelden Twikey en Q8 hun krachten. Kijk voor meer informatie over Twikey op: www.twikey.com


Legal Square
Project:  Legal Square is een nieuw cloud platform dat inzet op verregaande automatisatie van het invorderingsproces, zowel minnelijk als gerechtelijk. Legal Square is het eerste platform dat toelaat zelf verschillende invorderingspartners digitaal samen te brengen in een eigen cloud eco-systeem, én hierbij de workflow naar én tussen de partners volledig op maat te automatiseren. Legal Square brengt hierbij de nieuwe technologieën, waaronder AI, NLP en ChatGPT, binnen handbereik van de credit controller, gerechtsdeurwaarder en advocaat. Legal Square integreert op heden met o.a. SAP, Odoo, Exact, MS365 (mail, taken), gerechtsdeurwaarder-software, etc. en is in gebruik voor onder meer nutsbedrijven, telecom en de zorgsector. Voor haar innovatie-traject kreeg Legal Square financiële steun van het Vlaams Agentschap Innovatie & Ondernemen (VLAIO). Kijk voor meer informatie over Legal Square op: www.legalsquare.be.


CreditPeople & Purpose
Project: Maatschappelijk verantwoord incasseren (MVI) blijft onderbelicht in het Belgische bedrijfsleven. Er is daarbij een gebrek aan handvaten om Sociaal verantwoord incasseren in de praktijk te concretiseren. Daarom ontwikkelde Purpose een meetlat voor MVI met bol.com, die CreditPeople in samenwerking met Purpose in België gaat toepassen. De MVI-meetlat laat het bedrijf toe om naast de huidige situatie ook de gewenste situatie te definiëren. Daarvoor is een online platform ontwikkeld met een dashboard. Zo ontstaat een helder inzicht in het ‘pad’ naar het gewenste creditmanagement beleid. Kijk voor meer informatie over CreditPeople en Purpose op:  www.creditpeople.be en www.purpose.nl

Credit Expo België biedt een compleet overzicht van de markt voor Credit Management en daaraan gerelateerde producten en diensten. U krijgt inzicht in alle mogelijke oplossingen om kredietrisico’s te minimaliseren en uw inkomende cashflow te versnellen zonder klantrelaties onnodig onder druk te zetten. De volgende editie staat  gepland op donderdag 25 april 2024 in Affligem.

Bron: Creditexpo.be