Het aantal faillissementen in april is in vergelijking met verleden jaar met 12 procent gedaald. In totaal gingen 841 zaken failliet, dat zijn er 116 minder dan in april 2015.

Over de eerste vier maanden van dit jaar noteert bedrijfsinformatiespecialist Graydon een daling van 16 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“De daling zet zich door in het gehele land”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon. “Over de eerste vier maanden van dit jaar noteren we binnen het Vlaamse Gewest een daling van het aantal faillissementen met 7,5 procent, in Wallonië zien we een daling met bijna 21 procent. In het Brusselse Gewest is de daling van het aantal faillissementen het sterkst. In de eerste vier maanden van dit jaar noteerden we daar 536 uitspraken, dat is een daling van bijna 31 procent”

Faillissementsgolf in de Brusselse horeca nauwelijks terug te zien in absolute cijfers

Noch de effecten van de aanslagen, noch die van de invoering van de voetgangerszone vertalen zich op dit ogenblik al in sterk verhoogde faillissementscijfers. Eric van den Broele: “We zien weliswaar een stijging van het aantal faillissementen in de horeca in Brussel, maar deze is licht van aard. Bovendien zien we dat de stijging zich zo goed als uitsluitend binnen de subcategorie ‘Eetgelegenheden met volledige bediening’ situeert.

De horecaproblematiek binnen Brussel wordt wel duidelijk van zodra we de horecafaillissementen in verhouding tot de andere faillissementen plaatsen. In 2014 stond de Brusselse horeca nog in voor 14,9 procent van de Brusselse faillissementsuitspraken terwijl dit sedert begin 2016 stijgt naar 23,1 procent. Overigens nemen wij ook binnen het Vlaamse gewest een gelijkaardige stijging waar.”

Bron: Graydon