In de week van 19 tot 25 april (week 16) hebben de ondernemingsrechtbanken 95 faillissementen uitgesproken. Daarbij gingen in totaal 212 arbeidsplaatsen verloren. Uit de cijfers van week 16 blijkt dus dat het aantal faillissementen en het aantal banen dat verloren ging, gestabiliseerd is ten opzichte van de voorgaande week.

In de loop van de eerste 16 weken van 2021 hebben de ondernemingsrechtbanken 1.876 faillissementen uitgesproken. Dat is 33,2% minder dan het cijfer van de eerste 16 weken van 2020. Het jobverlies per faillissement ligt in 2021 echter 21,9% hoger dan in het voorgaande jaar. Zo gingen er in de eerste 16 weken van 2021 2,4 banen verloren per faillissement, tegenover 2,0 in dezelfde periode in 2020.

Dat blijkt uit de wekelijkse faillissementscijfers die Statbel op basis van de vonnissen van de ondernemingsrechtbanken opstelt. Deze tussentijdse, wekelijkse ramingen maken het mogelijk om snel de eerste trends waar te nemen.

Het aantal faillissementen en banenverlies voor de eerste 16 weken van het jaar

Bron: Statbel