Bain deed wereldwijd onderzoek naar de houding van de bedrijfstop ten opzichte van ESG. Van de Belgische deelnemers had 62 procent zijn doelstellingen gekwantificeerd en 95 procent erkent in de toekomst meer actie te moeten ondernemen.

Die ambitie wordt aangevuurd door de overtuiging van 86 procent van de deelnemers dat ESG commerciële én maatschappelijke opportuniteiten creëert. De overtuiging om ook in de commerciële relaties te scoren door aandacht te besteden aan ESG is een recente ontwikkeling.

CFO en ESG

De cfo krijgt inzake ESG (Environment, Social, Governance) een steeds belangrijkere rol en kan de waardecreatie verder versnellen. “In een interview voor het onderzoek zegt Ezgi Barcenas, chief sustainability officer bij Anheuser-Busch InBev: ‘Het is cruciaal om samen met het leiderschapsteam de meest wezenlijke ESG-onderwerpen voor de algemene waardecreatie te identificeren en hun steun te krijgen bij de uitvoering van de strategie. Onze cfo is bijvoorbeeld een belangrijke partner en een drijvende kracht achter ESG. Dat heeft een enorme invloed gehad op de vooruitgang die we hebben geboekt’. Dergelijke uitspraken wijzen op het groeiend belang van samenwerking over de afdelingen heen, ook met het financiële departement”, zegt Magali Deryckere, expert partner bij Bain.

Hogere multiple

“Dat herken ik zeer goed bij industriële klanten”, zegt Jelle Dhaen, associate partner bij Bain. “ESG is waardecreatie, dankzij meer groei door duurzame producten, een green premium op de financiële markt bij de waardebepaling van het bedrijf en betere voorwaarden bij de financiers. Onze klanten zien die opportuniteiten, maar ze voelen ook de externe druk om voluit mee te gaan in de trend naar duurzaamheid. Die overtuiging merken we ook bij de investeerders, de overheid en de andere stakeholders. Zo zet private equity volop in op investeringen in duurzame bedrijven, of het verduurzamen van bedrijven in portfolio. Hoe duurzamer de waarde, hoe steviger, meer futureproof het bedrijf en daardoor ook hoe hoger de multiple bij een eventuele verkoop.”

Dat maakt dat duurzaamheidsaspecten ook de strategische beslissingen van een bedrijf over bijvoorbeeld producten, innovatie, aankoop en prijszetting bepalen. Magali Deryckere: “Dat is nu een en dezelfde discussie. ESG staat niet meer los van de rest van de bedrijfsactiviteiten.”

Kostenvoordelen ten opzichte van de concurrenten

“Bedrijven kunnen een voordeel als early mover halen als het gaat over nieuwe duurzame producten. Gewoonlijk vraagt dat een investering en dus een bewuste strategie. Anderzijds realiseren bedrijven die al eerder in zon- en windenergie hadden geïnvesteerd nu kostenvoordelen ten opzichte van concurrenten. Op innovatievlak bijvoorbeeld positioneert Bekaert zich met groene waterstof en Umicore met batterijtechnologie en zij gaan zo mogelijk sneller dan de concurrentie”, besluit Jelle Dhaen.

Het zandlopermodel

Vormt de raad van bestuur een hindernis bij het invoeren van een duurzaamheidsstrategie?

“Dat kunnen we bij Bain niet bevestigen. Wij constateren eerder dat de top én de basis van het bedrijf de stuwende krachten zijn op het vlak van duurzaamheid. Enerzijds zijn er de raad van bestuur en het senior management, die wel degelijk strategische voordelen willen realiseren. Anderzijds heb je de jongere medewerkers, die vaak erg geëngageerd zijn en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen opnemen. Het middenmanagement zit tussen die twee uitersten en voelt nu de druk van twee kanten. Zij hebben al verschillende prioriteiten en daar komt ESG nu nog bij. De figuur om dat weer te geven, met een sterke top en basis en een middenmanagement dat van ESG geen prioriteit maakt, lijkt op een zandloper.”

Bron: FDMagazine